Blogberichten

30.04.2020 [#Leren]

Ik heb het nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan

Voor iemand bij wie het werk vooral bestaat uit offline samenwerken met mensen, zijn dit uitdagende tijden. De corona-crisis verplicht veel mensen om in hun ‘kot’ te blijven, zo ook ondergetekende.

19.12.2018 [#Leren]

9 succesfactoren om eigenaar te blijven van je leerproces

Of het nu gaat om een training of intern leertraject, eigenaar blijven van je eigen leerproces is minstens een basisvoorwaarde om te kunnen en willen leren, samen met anderen. Het is belangrijk voor een organisatie hier rekening mee te houden, want als er niet geleerd wordt tijdens een training of leertraject, dan zal er ook geen kennistransfer plaatsvinden, dat is logisch. Hoe blijf je dat dan, eigenaar van je eigen leerproces, in dit geval tijdens een intern leertraject? Met een groep deelnemers aan een intern leertraject dat ik het afgelopen jaar mocht begeleiden kwamen we tot een aantal succesfactoren.

29.11.2018 [#Leren]

Alles wat je aandacht geeft, groeit

Voor de ene persoon is het glas altijd halfvol, voor de andere altijd halfleeg. Van de ene persoon krijg je energie, de andere zuigt energie uit je weg. De ene persoon zet je kwaliteiten in de verf, terwijl de andere je zal wijzen op wat niet goed gaat. Binnen een bepaalde opdracht zie ik hoe ieder kijkt vanuit zijn/haar perceptie van de werkelijkheid. Perceptie, want dé werkelijkheid bestaat niet. In het beste geval geraken we het eens over wat dé werkelijkheid voor ons samen betekent. En laat ons daarbij vooral niet de tussentijdse succesjes vergeten op weg naar het eindresultaat. Zelfs al ziet de ene ze beter of sneller dan de andere.