Voor en met wie werken we?

We werken met alle organisaties die willen bijdragen aan een een meer duurzame, leefbare en rechtvaardige wereld.  

Zo werken we bijvoorbeeld we met organisaties die zich richten op

 • duurzame (rurale) ontwikkeling
 • inclusie (op basis van gender, geaardheid, handicap, leeftijd, achtergrond, religie etc.)
 • voedselzekerheid/voedselsoevereiniteit
 • mensenrechten
 • waardig werk
 • gezondheid
 • beleidsbeïnvloeding/lobby & advocacy
 • ontwikkelingseducatie
 • onderwijs 
 • klimaat en milieu
 • ...

Klantorganisaties komen uit verschillende sectoren, maar vooral uit de sectoren Internationale Samenwerking, de Publieke Sector en de Social/Nonprofit sector bijvoorbeeld

NGO's (niet-gouvernementele organisaties), overheden (lokaal, regionaal, nationaal), openbare besturen en overheidsinstellingen, basisorganisaties uit het middenveld, vierdepijlerorganisaties, vakbonden, educatieve instellingen/trainingsinstituten, federaties e.a. netwerken of platforms, VN-agentschappen, maatwerkbedrijven enzovoort.

Klanten in 2019-2021:

 • Action Aid Italië
 • AgriCord (een alliantienetwerk van 14 agri-agentschappen wereldwijd)
 • BOS+
 • De International American Development Bank, ism de Hondurese overheid (overheidsprogramma rond gender in Honduras)
 • CCI Italië (Centro de Cooperazione Internazionale)
 • CNV Internationaal (Nederlandse vakbondsorganisatie; via MDF Training & Consultancy, Ede NL)
 • Consortium "Ensemble Avançons" (Congodorpen Foncaba, BAC en Rotary4Development)
 • Consortium SIA (S.O.S. Faim, Ile de Paix, Autre Terre)
 • DBE/S4 (Dienst Bijzondere Evaluatie- FOD Ontwikkelingssamenwerking)
 • De federaties Ngo-federatie/ACODEV en Fiabel (NGO-federaties en federatie van Belgische en institutionele actoren)
 • Djapo
 • Huis van het Nederlands Brussel
 • ISVI/IFSI (vakbondsorganisatie van ABVV)
 • Maatwerkbedrijf ARALEA (groenzorg- tewerkstelling personen met een handicap)
 • Maatwerkbedrijf Werkhuizen MIN (tewerkstelling personen met een handicap)
 • MSV (Artsen Zonder Vakantie)
 • Trias
 • Via Don Bosco (start jan. 2021)
 • VLIR-UOS (Via Ace Europe)
 • VVOB (België)
 • WWF Belgium (start feb. 2021)
samenwerking