Voor Wie?

De essentie van Humanya is het samenwerken met organisaties die op een duurzame en regeneratieve manier ongelijke relaties aankaarten en tegengaan, op vlak van bv. gender, inclusie, armoede, sociaal-ecologische systemen, waardig werk enzovoort. etc. Klantorganisaties zijn o.a. niet-gouvernementele organisaties, maatwerkbedrijven, openbare besturen, overheidsinstellingen, netwerken, vakbonden e.a. bewegingen, universitaire instellingen, UN-agentschappen, etc.

Aanpak

Wat de opdracht of vraag ook is, Humanya werkt altijd volgens een aantal principes en op een systemische manier. Meer weten? Lees hier dan verder.

Aanbod

Humanya levert geen standaard advies, maar werkt steeds op maat. Dat betekent uiteraard niet dat het water telkens opnieuw dient uitgevonden te worden. Door de jaren heen opgebouwde expertise, gecombineerd met up-to-date kennis via vormingen en bijscholingen worden ingezet om samen met de klantorganisatie een antwoord te zoeken op de initiële vraag.

Gezicht achter Humanya - Nancy Jaspers

Met een Master in Landbouwwetenschappen (Bio-Ir.) en een MsC in Human Resource Development verenig ik in Humanya een aantal technische en meer ‘zachte’ competenties, die ik graag inzet wanneer ik samenwerk met organisaties.  Ik richtte Humanya in 2017 op met een dubbel doel: het begeleiden van strategische en leerprocessen binnen teams en organisaties.  Daarnaast voer ik ook evaluaties uit van projecten en programma's binnen de sector internationale samenwerking, in België en daarbuiten.  

Thema's die dicht bij mijn interesse en expertise aansluiten zijn inclusie vanuit verschillende perspectieven (gendergelijkheid, personen met een handicap, LGTBI, armoedebestrijding...), werken rond het precaire evenwicht van sociaal-ecologische systemen, sociale/solidaire economie, waardig werk, ontwikkelingseducatie, capaciteitsversterking (organisationeel) van organisaties op vlak van strategie en human resource development. 

Diensten die ik aanbied rond deze thema's zijn actie-onderzoek, concreet advies, vorming, procesbegeleiding en PMEL-diensten (planning-monitoring/opvolging-evaluatie-leren). 

Dat doe ik niet alleen. Humanya mag dan een éénvrouwsbedrijf zijn, de meeste opdrachten voer ik uit, samen met andere consultants/consultancybureaus in België en daarbuiten, in functie van de gevraagde expertise en ervaring. Verder volg ik evoluties op die een belangrijke impact hebben op de kwaliteit van werk en al het leven op aarde, en maak ik tijd vrij om samen met anderen te leren rond thema’s die van belang zijn voor de toekomst van de volgende generaties. Dit zorgt voor een lerende dynamiek tussen Humanya en haar klantorganisaties die in belangrijke mate bijdraagt aan het succes van uitgevoerde opdrachten.