Voor Wie?

We werken met organisaties, teams en individuen die een verschil willen maken en willen bijdragen aan een meer duurzame, leefbare en rechtvaardige wereld. Dit kunnen zijn: niet-gouvernementele organisaties, maatwerkbedrijven, openbare besturen, overheidsinstellingen, netwerken en platforms, vierdepijlerorganisaties, verenigingen, vakbonden e.a. bewegingen, UN-agentschappen, enzovoort

Aanpak

Enkele leidende principes vormen de rode draad voor het werk van Humanya. Verder kenmerkt onze manier van werken zich door een systemische aanpak, en nemen we verschillende rollen op al naargelang de vraag of opdracht. Meer weten? Lees hier dan verder.

Aanbod

Onze diensten liggen in het verlengde van onze aanpak. Geen standaard adviezen of consultancy, maar altijd op maat.

Gezicht achter Humanya - Nancy Jaspers

Nog tijdens de burgeroorlog startte ik begin jaren negentig mijn professionele carrière als pas afgestudeerd landbouwingenieur in Guatemala.  Op dat moment had ik nog geen idee dat dit startpunt de rest van mijn toekomstige carrière zou bepalen.  Vandaag de dag, zoveel jaren later, ben ik nog steeds gebeten door alles wat menselijkerwijs niet klopt in onze maatschappij.  Daarnaast neemt de natuur een belangrijke plaats in mijn leven in.  In mijn werk zoek ik naar rollen waarin het belangrijk is om met mensen rond de tafel te zitten en verschillende perspectieven, standpunten en zienswijzen te verbinden.   Ik word daarbij graag uitgedaagd om na te denken en mijn mening en visie te delen, op basis van mijn jarenlange ervaring binnen de sector internationale samenwerking en social/nonprofit. 

Met Humanya richt ik me op het begeleiden van strategische en leerprocessen binnen teams en organisaties.  Daarnaast voer ik ook evaluaties uit van projecten en programma's binnen de sector internationale samenwerking.  Thema's die dicht bij mijn interesse en expertise aansluiten zijn inclusie vanuit verschillende perspectieven (gendergelijkheid, personen met een handicap, LGTBI, armoedebestrijding...), behoud van de natuur-ecosystemen, sociale/solidaire economie en ontwikkelingseducatie. 

Dat doe ik niet alleen. Humanya werkt samen met andere zelfstandige consultants en consultancybureaus en België en in andere landen, in functie van de gevraagde expertise. Op deze manier wil ik met Humanya bijdragen om van de huidige maatschappij en omgeving (dichtbij huis of veraf) een betere plek te maken om te werken en te leven.