procesbegeleiding

(Proces)begeleider of facilitator

Deze rol wordt vaak onderschat maar we beschouwen deze als essentieel om tot goede resultaten te komen wanneer we een opdracht aangaan voor een klantorganisatie.  Een consultant of adviseur weet op zich nooit voldoende over de cultuur en context van een organisatie.  Het doel van procesbegeleiding of -advisering is een samenwerkingsrelatie tussen de organisatie of team en Humanya tot stand te brengen die toelaat om samen een bepaald vraagstuk of thema aan te pakken.  Procesadvisering kan op zichzelf bestaan maar soms wordt deze ook gecombineerd met andere rollen, bijvoorbeeld wanneer we tegelijk ook een zekere expertise inbrengen, of bij de voorbereiding van een vorming op maat.

Procesbegeleiding gaat uit van volgende principes:

  • De klantorganisatie blijft eigenaar van het probleem of de vraag. Dit is belangrijk om draagvlak voor oplossingen of aanbevelingen te bekomen en de kans te verhogen dat deze ook daadwerkelijk in de praktijk zullen worden gebracht
  • Het begeleidingsproces staat centraal
  • De begeleiding start bij onderzoek naar wat er dient te worden aangepakt en hoe dit best dient te gebeuren
  • Geen enkele organisatievorm is volmaakt
  • De klantorganisatie weet het best wat zal werken en wat niet.  Als oplossingen of aanbevelingen niet samen tot stand komen met de klantorganisatie, dan zullen deze niet of onvoldoende werken en te weinig draagvlak kennen.
  • De belangrijkste functie van procesbegeleiding is om organisaties te helpen versterken zodat ze in de toekomst voor dit vraagstuk of situatie geen beroep meer hoeven te doen op een externe begeleider.  In die zin verschilt procesbegeleiding van het expertmodel waar de consultant het probleem oplost voor de klantorganisatie of een bepaalde opdracht uitvoert voor de klantorganisatie.  In de praktijk zien we dat beide rollen goed gecombineerd kunnen worden: onze expertise heeft een toegevoegde waarde voor de klantorganisatie terwijl er samen wordt gewerkt aan een bepaald vraagstuk op een procesgerichte manier. 

Een voorbeeld  

Elk jaar houdt Werkhuizen Min een vormingsweekend voor de directie en kaderleden.  Het weekend bestaat uit verschillende onderdelen: er zit een vormingsaspect aan, er wordt stilgestaan bij het afgelopen jaar, op bepaalde zaken wordt dieper ingezoomd. Tegelijk is het ook een moment van ontspanning en teambuilding.  Het weekend heeft altijd een centraal thema of een rode draad die doorheen het weekend loopt. Dat thema is meestal verbonden aan de strategie van de organisatie. Humanya bedenkt de aanpak hoe er met de thema's aan de slag wordt gegaan, maar Werkhuizen Min blijft eigenaar van het proces en het resultaat hiervan.