Engagement

Eigenaarschap en Engagement

Zelfs al heeft de organisatie een effectieve strategie, zonder eigenaarschap of onvoldoende betrokkenheid zal de strategie in de praktijk niet werken zoals het hoort.

Eigenaarschap op alle niveaus betekent dat alle medewerkers van een organisatie, het management of directieniveau, de doelgroep(en) of eindbegunstigden, (project/programma)partners, en andere stakeholders die met elkaar samenwerken om een gemeenschappelijk doel of visie te bereiken, hun deel van de verantwoordelijkheid willen, kunnen en mogen opnemen in de samenwerking, dit zichtbaar kunnen en mogen maken, hiervoor ook gewaardeerd worden, en dit binnen de juiste contextvoorwaarden.

Dit lijkt voor de hand liggend maar dat is het niet. Mogen medewerkers meedenken met het beleid? Zijn partners altijd bereid hun verantwoordelijkheid te nemen? Waardeert men elkaars bijdragen? Wie zit er in de regiestoel bij de ontwikkeling van nieuwe projecten? Worden doelgroepen en eindbegunstigden voldoende gehoord en erkend bij het ontwikkelen van een visie, bij het uitvoeren van een project of strategie, bij het bijsturen of evalueren van resultaten?

Eigenaarschap op alle niveaus betekent dat er een aantal voorwaarden vervuld dienen te zijn om van eigenaarschap te kunnen spreken. Deze zijn essentieel om te komen tot resultaten en dus ook impact. Humanya helpt analyseren of aan al deze voorwaarden vervuld zijn en biedt hierbij ook begeleiding.
Eigenaarschap

Een voorbeeld

Op dit moment loopt een leertraject bij een van de Vlaamse provincies, begeleid door Humanya. Het leertraject heeft tot doel om medewerkers van verschillende diensten met en van elkaar te laten leren rond het thema participatie in projecten. Provinciale medewerkers nemen regelmatig deel in projecten waar verschillende stakeholders bij betrokken zijn zoals burgers, overheidsdiensten, privébedrijven, actiegroepen etc. Vaak leiden ze deze projecten ook of zitten in het kernprojectteam. Een van dé aspecten die dergelijke projecten al dan niet succesvol maken is de mate waarin en de manier waarop al deze actoren eigenaarschap opnemen.  Tijdens het traject besteden we dan ook veel aandacht aan het uitwisselen van ervaringen en leermodellen rond het opnemen van eigenaarschap en het verhogen van betrokkenheid in projecten.