Blogberichten

14.10.2019 [#Organisatie]

Weet jij waaraan je organisatie precies bijdraagt?

Wat als het bestaansrecht van je organisatie een dienst is, of verschillende diensten? Erop gericht om veranderingen te helpen realiseren in het sociaal weefsel dat onze maatschappij is? In dat geval hebben we het - meestal - over complexe sociale veranderprocessen. Complex omdat het over maatschappelijke dingen gaat, omdat de context continu verandert, omdat we de meeste zaken binnen die context niet binnen onze eigen controle hebben (wat ook niet moet). Omdat het over mensen gaat. Hun verleden. Hun toekomst. Kan jij, of je collega, of je baas, of je bestuurders precies formuleren aan welke veranderingen jouw organisatie wil en kan bijdragen in de maatschappij, zonder in vage, algemene, containerbegripachtige, wollige bewoordingen te vallen die alles en tegelijk ook niets zeggen?

30.09.2019 [#Duurzaamheid]

Weet jij wat duurzaam is? En handel je ernaar?

Er wordt veel gepraat over duurzaamheid tegenwoordig. En dat niet in het minste omdat we met zijn allen (nu ja niet met zijn allen, maar wel met velen) veel bewuster zijn beginnen nadenken over de consequenties van ons gedrag met de komst van de duurzame ontwikkeldoelen. Maar wat betekent duurzaamheid nu eigenlijk? Als ik een duurzame auto koop, betekent dat dan dat deze langer meegaat dan daarvoor en niet na vijf jaar al begint te roesten? Of betekent het dat de brandstof die ik tank met deze auto minder vervuilend is dan vroeger en ik dus minder fijn stof uitstoot? Nadenken over duurzaamheid is lastig. Maar is dat erg?

02.01.2019 [Beste wensen voor 2019]

Beste wensen voor 2019!

Als ik iets mag wensen voor 2019, dan graag meer mildheid, en menselijkheid, in alle vormen en kleuren, in beslissingen die genomen worden, in gebaren en daden naar anderen toe, niet alleen binnen de kleine kring van familie en vrienden, maar ook daarbuiten, in woorden anoniem op sociale media of rechtstreeks tegen elkaar, in emoties naast de rede, en vooral in alles wat we doen, elke dag opnieuw.