Vorming of Leertraject

lerende organisatie

Een vorming of leertraject is altijd op maat van de klantorganisatie, maar de werkmethode is gewoonlijk dezelfde: kennisopbouw wordt ingeoefend aan de hand van praktische en interactieve oefeningen.  Om een vorming te ontwikkelen, is het belangrijk te weten wat deze moet opleveren: welke competenties (kennis of inzichten, vaardigheden, attitudes) dienen versterkt te worden? Hieraan worden leerdoelen gekoppeld, werkvormen bedacht, en afgesproken op welke manier de leercirkel van Kolb wordt ingezet.

In de toekomst willen we nog meer experimenteren met blended learning, een leervorm waarbij online en offline leren met elkaar worden gecombineerd om leren nog effectiever én efficiënter te maken.

Leercirkel van Kolb (196KB)


Een voorbeeld: 

Voor een groep NGO's in Italië ontwikkelden we vorig jaar, in samenwerking met het TCIC (Training Centre for International Cooperation in Trento), een vierdaagse training rond de Theory of Change (TOC). Het ganse TOC-proces werd doorlopen, en aan de hand van werkgroepen en life - cases van de deelnemers werd de TOC ingeoefend.
TCIC_Italy
TCIC_Italy_2
TCIC_Italy3
TCIC_Italy4