Aanbod

Bij Humanya werken we niet met standaardadviezen. Elke organisatie is uniek en vergt een aanpak en aanbod op maat. Bovendien is het zo dat wat werkt voor de ene, niet noodzakelijk goed werkt voor de andere. 

Het is daarom van belang om een aanbod te formuleren dat zo goed mogelijk aansluit bij het DNA van de organisatie die een antwoord zoekt op een vraag of die een opdracht wil uitbesteden. We starten dan ook altijd met een intakegesprek om de vraag zo duidelijk mogelijk te krijgen en goed te begrijpen, en om in functie daarvan een voorstel te maken. Het eerste intakegesprek kan plaatsvinden tijdens een meeting, maar gebeurt soms evengoed via telefoon of Skype indien we bijvoorbeeld reeds eerder hebben samengewerkt. 

Ons aanbod ligt - logischerwijs - in het verlengde van de aanpak eerder op de website beschreven, en is kortweg bedoeld om organisaties effectiever te maken en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren, via het versterken of ondersteunen van 

PME/PDCA  (Planning, Opvolging, Bijsturing en Evaluatie)

Bijvoorbeeld via het uitvoeren van evaluaties van projecten of programma's; het versterken van PME-systemen of processen etc.; vorming rond aspecten van PME zoals bijvoorbeeld de Theory of Change, Outcome Mapping etc.

De evolutie naar een Lerende Organisatie 

Bijvoorbeeld via het faciliteren van een intern leertraject rond een bepaald thema; het helpen verhogen van het leervermogen van een organisatie; het faciliteren van een traject om het leren tussen leden van een consortium op poten te helpen zetten etc.

Meer eigenaarschap, draagvlak en betrokkenheid voor acties, projecten etc. binnen een organisatie of tussen organisaties en haar stakeholders

Bijvoorbeeld via workshops of trainingen rond duurzaamheid van projecten; het zoveel mogelijk actief betrekken van medewerkers en relevante actoren bij een opdracht waar we als expert gevraagd worden etc.

Strategie -  Human Resource Development

Bijvoorbeeld via het begeleiden van een strategische denkoefening; het uitvoeren van HR-consultancy opdrachten etc.Werkvormen

Bij het uitvoeren van opdrachten passen we volgende werkvormen toe:

  • Concreet advies
  • Vorming
  • Coaching
  • Procesbegeleiding en facilitatie van verander- en leerprocessen

Deze werkvormen kunnen met elkaar gecombineerd worden, afhankelijk van wat op dat moment het beste resultaat geeft. Echter, procesbegeleiding, facilitatie en coaching kunnen ook gebeuren zonder kennis te hebben van de thema's waarrond een organisatie wil werken met behulp van een externe coach, facilitator of procesbegeleider. Soms is het zelfs een voordeel om hier geen kennis van te bezitten, zodat de externe begeleider zich uitsluitend kan richten op de begeleidingsrol. In functie van wat de organisatie nodig heeft en wat volgens ons het beste resultaat geeft doen we een voorstel van werkvormen en bijhorende methodieken.

Hieronder wordt elke werkvorm kort verder toegelicht: de betekenis ervan en hoe we deze ondersteuningsvormen en thema's binnen ons werk toepassen. We geven u graag meer informatie indien u meer wil te weten komen over welke methodieken we precies toepassen binnen elke werkvorm: gelieve een mailtje te sturen naar info@humanya.be of het contactformulier achteraan in te vullen.

Procesbegeleiding

Procesbegeleiding

Soms is het antwoord op een vraag niet in een of twee werksessies te vatten, maar gaat dit gepaard met een wat langer proces waarbij meerdere mensen uit de klantorganisatie betrokken worden, of zelfs actoren buiten de organisatie.

Advies

Advies

Advies doet wat procesbegeleiding niet doet. Bij advies gaat het om de expertise die in een organisatie wordt binnengebracht.

Vorming of Leertraject

Vorming of Leertraject

Een vorming of leertraject is altijd op maat, en de werkmethode is steeds dezelfde: theorie wordt gecombineerd met praktische en interactieve (reflectie)-oefeningen

Coaching

Coaching

Coaching veronderstelt dat de klant in principe het antwoord op een vraag of situatie in zich heeft, maar externe begeleiding kan gebruiken om via specifieke werkvormen dat antwoord expliciet te maken.

Open aanbod

Open aanbod

In open aanbod bieden we binnenkort een open leertraject aan. Houd deze pagina in de gaten, meer informatie volgt binnenkort.