Participatief plannen, opvolgen, uitvoeren, bijsturen, evalueren

Plannen, Opvolgen, Bijsturen en Evalueren

De Planning, Monitoring en Evaluatie (PME) of Plan-Do-Check-Act (PDCA) logica is op een transversale manier gelinkt aan de werking van een organisatie.   PME/PDCA heeft invloed op alle aspecten van de werking van een effectieve organisatie, zowel beleidsmatig als operationeel.

Voor wat betreft de sector ontwikkelingssamenwerking is PME inherent gekoppeld aan de project- programmacyclus. Een effectief PME-systeem draagt bij tot continu leren en verbeteren, het optimaliseren van een kwaliteitsvolle dienstverlening met betere resultaten tot gevolg, al dan niet gelinkt aan kwaliteitscriteria vb. voor externe evaluaties via de Dienst Bijzondere Evaluatie van de overheid, of met behulp van kwaliteitsmodellen zoals EFQM.

In andere sectoren is de PDCA logica vaak gelinkt aan het verbeteren van kwaliteit van dienstverlening naar doelgroepen, klanten of andere begunstigden toe, al dan niet via opgelegde kwaliteitscriteria (vb.maatwerkbedrijven) of zelfgekozen kwaliteitsmodellen zoals EFQM, ISO of andere.

Ondersteuning die Humanya biedt op vlak van PME/PDCA is de volgende:

  • Het uitvoeren van evaluaties van projecten of programma's die onderdeel zijn van de dienstverlening van de organisatie. Dit kunnen midtermevaluaties zijn, eindevaluaties, thematische evaluaties.
  • Het helpen uitwerken of verbeteren van PME/PDCA -systemen of processen                              bvb. feedback op logische kaders of Theories of Change,  bvb. het helpen ontwikkelen van indicatoren/KPI's ter opvolging van processen of tussentijdse resultaten 
  • Vorming rond aspecten van PME/PDCA bvb. een vorming rond het ontwikkelen of evalueren van de TOC (Theory of Change), Outcome Mapping, kwaliteitsmanagement, EFQM-principes etc.
  • Coaching of procesbegeleiding van organisaties rond specifieke aspecten van PME of PDCA 
  • Het helpen linken van PME/PDCA aan kennismanagement en corporate leren (leren op organisatieniveau, al dan niet samen met partners/doelgroepen)

Voor concrete voorbeelden: zie onder cases