Onze werkprincipes

Volgende principes vormen een rode draad doorheen onze aanpak

samenwerken

Een interne leercultuur

Drie factoren zijn volgens ons de sleutel tot succes:

  • Een open houding om zaken in vraag te kunnen en mogen stellen
  • Een actieve betrokkenheid van alle relevante personen/teams binnen de organisatie
  • Bevindingen (analyse) die kunnen worden omgezet in bruikbare oplossingen of aanbevelingen voor de toekomst
co-creatie

Een co-creatieve aanpak

Een co-creatieve aanpak betekent dat verschillende perspectieven en zienswijzen met elkaar worden gedeeld en verbonden om zo tot nieuwe of vernieuwde inzichten te komen.  We dringen onze mening of visie niet op maar werken steeds op een participatieve manier, zodat in interactie en overleg met de klantorganisatie de opdracht tot een goed einde kan worden gebracht.

-

-

draagvlak

Draagvlak en eigenaarschap voor de resultaten

Met een actieve deelname van medewerkers of teams doorheen het ganse adviesproces of -traject willen we erover waken dat er voldoende draagvlak is voor de resultaten opdat deze na het afronden van de opdracht ook werkelijk in de praktijk zullen worden gebracht.

-

-

Ethics

Vertrouwelijkheid, ethiek, respect voor persoonlijke gegevens en professionele normen

Humanya garandeert altijd anonimiteit van alle verzamelde informatie en gegevens.  Indien er foto's of filmpjes worden gemaakt zal dit altijd in onderling overleg en met goedkeuring van alle betrokkenen gebeuren.