Adaptief leren

Adaptief leren

Adaptief leren is afgeleid van adaptief onderwijs waarbij men manieren zoekt om tegemoet te komen aan verschillen in onderwijsbehoeften bij kinderen. Omgaan met verschillen tussen leerlingen dus. Maatregelen die bijdragen aan de realisering van dit voornemen maken het onderwijs adaptiever. Passen we dit toe op organisaties, dan is adaptief leren het tegemoet komen aan verschillen in leerbehoeften tussen organisaties, en ook binnen organisaties. Het betekent dat een vraag rond leren in een organisatie nooit algemeen kan worden bekeken, zelfs al is er een algemene 'leercultuur' aanwezig.  Dat beïnvloedt de manier waarop we begeleiden. We zoeken naar werkvormen die passen bij de mensen die ze mee zullen uitvoeren, en ook bij de mensen die met de resultaten van het leren aan de slag zullen moeten. Niet simpel maar als het goed gebeurt verhoogt het sterk de kans op succes achteraf.