Een future proof strategie

Let's Go!!

Organisaties hebben een duidelijke strategie nodig, zodat medewerkers en partnerorganisaties weten op welke manier ze de missie en visie in de praktijk brengt. 

Elke organisatie heeft wel een strategie, expliciet of impliciet geformuleerd. Soms is de strategie mooi verpakt in een document met veel toeters en bellen, soms beslaat het enkele eenvoudige A4-tjes.  De vorm is niet onbelangrijk, maar wat werkelijk telt is de inhoud.

Om tot die inhoud te komen gaat een proces vooraf.  Liefst komt een strategie tot stand met betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders: de medewerkers van de organisatie, zelfs indien deze werken in verschillende landen, de doelgroep(en), partnerorganisaties, etcetera. 

Een strategie houdt uiteraard ook rekening met veranderingen in de context.  Meer dan ooit, met de huidige corona-pandemie, is dat uiterst belangrijk.  Het is van cruciaal belang dat een organisatie zichzelf heruit kan vinden en zich flexibel kan aanpassen bij veranderingen in de context. Zoniet, dan zal ze niet overleven. 

We helpen organisaties om tot een (hernieuwde) strategie te komen, zodat klantorganisaties zich maximaal op de inhoud van het proces kunnen concentreren. Onze expertise ligt in het faciliteren van bruisende, inspirerende, interactieve reflectiesessies waarbij participatie, co-creatie en out-of-the box voorop staan. 

Als klantorganisatie ben en blijf je eigenaar van het ontwikkelproces: we tekenen samen het proces uit om te komen tot een strategie, doen voorstellen van werkvormen die worden uitgevoerd wanneer de klantorganisatie het licht op groen zet.   

Het proces zelf wordt door Humanya begeleid, maar de klant heeft ook tijdens een begeleiding altijd de regie in handen: wil ze een bepaalde werkvorm anders inzetten of een andere werkvorm, dan kan dat wanneer dat past bij de inhoud van de bijeenkomst. Op gelijk welk moment kan het proces worden bijgestuurd indien nodig.   

De inhoud wordt volledig bepaald door de klant, al dan niet met een inhoudelijke inbreng van Humanya (soms gewenst door klantorganisaties). In dat geval wordt procesbegeleiding met advies gecombineerd 

Een voorbeeld: 

"Twee organisaties die de intentie hadden om operationeel te gaan samenwerken (met het oog op een eventuele fusie later), stelden Humanya de vraag om de eerste stappen van dit strategische denkproces te begeleiden. Na een gesprek met beide organisaties werd er een begeleidingsplan opgesteld. Enkele werksessies met de directies en voorzitters van de raden van bestuur dienden meer duidelijkheid te brengen in elkaars sterkten en zwakten, zowel intern als extern. Op basis daarvan werd een gezamenlijke SWOT gemaakt. 

Verder werd de tijd genomen om elkaars strategie beter te leren kennen. Met al deze input visualiseerden we hoe een gezamenlijke operationele samenwerking eruit zou kunnen zien, en werd er een ideale, gezamenlijke organisatiestructuur uitgetekend. De laatste stap was het opstellen van een plan om de operationele samenwerking verder te concretiseren, inclusief de stappen die nodig zijn om tot een fusie te komen."