Waardig Werk

Verschillende klanten

7 oktober is de werelddag voor Waardig Werk. Waardig Werk gaat over kansen op werk dat productief is en een eerlijk inkomen oplevert, veiligheid op de werkplek en sociale bescherming voor gezinnen, betere vooruitzichten voor persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie, vrijheid voor mensen om hun bezorgdheden kenbaar te maken, zich te organiseren en deel te nemen aan beslissingname die hun levens, gelijke kansen en behandeling van alle vrouwen en mannen beïnvloeden (Ref.International Labour Organisation).

Tijdens de Algemene Vergadering van de VN in september 2015 werden waardig werk en de vier pijlers op de agenda voor waardig werk - scheppen van werkgelegenheid, sociale bescherming, rechten op het werk en sociale dialoog - een integraal onderdeel van de globale Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Doelstelling 8 van de Agenda 2030 roept op tot bevordering van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en waardig werk. Bovendien zijn belangrijke aspecten van waardig werk verankerd in de doelstellingen van veel van de andere 16 doelstellingen van de nieuwe ontwikkelingsvisie van de VN.

De afgelopen jaren werkten we reeds verschillende malen samen met organisaties die Waardig Werk hoog op hun agenda hebben staan, vb. vakbonden, de ILO, verschillende NGO's, en met ITUC-CSI.*

vb. ISVI-IFSI: training rond kwaliteit op basis van EFQM (2014), ondersteuning bij de voorbereiding op de screening door DGD (2014-2015), workshop rond Outcome Mapping (2018);

vb. CNV Internationaal: verschillende opdrachten in samenwerking met lokale vakbondspartners in Latijns-Amerika, in de periode tussen 2011 en 2017;

vb. ITUC-CSI: eindevaluatie van het EU programma 2013-2017

vb. ILO: workshops rond performance management, voor staf in Geneva (hoofdkantoor), Chili, Peru, en Costa Rica.

Voor meer informatie over Waardig Werk:

https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/

https://www.11.be/onze-thema-s/item/arbeid

https://www.ituc-csi.org/

* i.o.v. MDF Training & Consultancy tussen 2011 en 2014; i.o.v. Camino Consult tussen 2014 en 2017; i.o.v. Humanya vanaf 2018


Waardig Werk - Humanya