De aanpak van Humanya kenmerkt zich als volgt:

  • Enkele werkprincipes lopen als een rode draad doorheen elke opdracht
  • We geloven in een systemische aanpak: alles hangt met alles samen, ook met zaken die we niet altijd zomaar kunnen waarnemen
  • We nemen die rol op die de klantorganisatie het beste vooruit helpt. Kortgezegd zijn dit de rol van adviesverlener, trainer, (proces)begeleider of facilitator en klankbord of sparringpartner.