Sectoren

Sector Internationale Samenwerking  

Humanya richt zich tot alle organisaties die werkzaam zijn binnen de sector Internationale Samenwerking. Binnen deze sector zijn de uitdagingen enorm, veranderingen een constante, en staan organisaties continu onder druk om duurzame resultaten neer te zetten. Onze klanten zijn lokale en internationale NGOs (niet-gouvernementele organisaties); parastatale en overheidsinstanties op lokaal, regionaal en nationaal niveau; internationale agentschappen zoals de VN (UNDP), USAID e.a. donoren; vakbondsorganisaties; institutionele actoren zoals universiteiten, onderzoeksinstellingen en vormingsinstituten; vierdepijlers en andere actoren in het middenveld; basisorganisaties maar ook nationale en internationale platforms en netwerken.


Sectoren Welzijn, Sociale economie en Cultuur

We werken met alle organisaties die zich situeren binnen de sectoren Welzijn, Sociale Economie en Cultuur.  Binnen deze sectoren bevindt zich een grote diversiteit aan organisaties. Dit, het feit dat elke organisatie haar eigen DNA heeft en er binnen de context van deze sectoren continu veranderingen aan de gang zijn, maakt dat we steeds op maat werken van elke organisatie die beroep doet op onze diensten. Toch zien we ook dat organisaties vaak tegen dezelfde situaties aanlopen, en dezelfde vragen regelmatig terugkomen over sectoren heen. Binnen deze sectoren hebben we reeds met zeer diverse organisaties samengewerkt zoals bvb.de PIC (provinciaal integratiecentrum), Bijzondere Jeugdzorg, Maatwerkbedrijven, de Vlaamse overheid, gemeentelijke en provinciale overheden etc.