Blogberichten

14.10.2019 [#Organisatie]

Weet jij waaraan je organisatie precies bijdraagt?

Wat als het bestaansrecht van je organisatie een dienst is, of verschillende diensten? Erop gericht om veranderingen te helpen realiseren in het sociaal weefsel dat onze maatschappij is? In dat geval hebben we het - meestal - over complexe sociale veranderprocessen. Complex omdat het over maatschappelijke dingen gaat, omdat de context continu verandert, omdat we de meeste zaken binnen die context niet binnen onze eigen controle hebben (wat ook niet moet). Omdat het over mensen gaat. Hun verleden. Hun toekomst. Kan jij, of je collega, of je baas, of je bestuurders precies formuleren aan welke veranderingen jouw organisatie wil en kan bijdragen in de maatschappij, zonder in vage, algemene, containerbegripachtige, wollige bewoordingen te vallen die alles en tegelijk ook niets zeggen?

04.07.2018 [#Organisatie]

Eerste vrijdag van de maand

Het startschot wordt gegeven met een kort gebed, iedereen staat recht en sluit zijn/haar ogen. God is hier overal en altijd aanwezig. Ik ben bij de klant, het is de eerste vrijdag van de maand. Op die dag is er altijd een groepsmoment voorzien. Alle medewerkers komen dan samen in de grote zaal. Dan wordt alles wat collectief interessant of belangrijk is, gedeeld met de medewerkers.