Weet jij waaraan je organisatie precies bijdraagt?

14.10.2019 [#Organisatie]

Wat als het bestaansrecht van je organisatie een dienst is, of verschillende diensten? Erop gericht om veranderingen te helpen realiseren in het sociaal weefsel dat onze maatschappij is? In dat geval hebben we het - meestal - over complexe sociale veranderprocessen. Complex omdat het over maatschappelijke dingen gaat, omdat de context continu verandert, omdat we de meeste zaken binnen die context niet binnen onze eigen controle hebben (wat ook niet moet). Omdat het over mensen gaat. Hun verleden. Hun toekomst. Kan jij, of je collega, of je baas, of je bestuurders precies formuleren aan welke veranderingen jouw organisatie wil en kan bijdragen in de maatschappij, zonder in vage, algemene, containerbegripachtige, wollige bewoordingen te vallen die alles en tegelijk ook niets zeggen?

Ik werk met organisaties. In feite werk ik met mensen in organisaties, want organisaties zijn geen levend organisme natuurlijk. Men spreekt soms over organisaties alsof deze op zichzelf staan en resultaten realiseren, maar natuurlijk zijn het de mensen in organisaties die ervoor zorgen dat processen in beweging worden gezet en er voortgang wordt geboekt.

Dat maakt organisaties ongelooflijk lastig om te ‘sturen’, te ‘doen bewegen’ in een bepaalde richting. Een organisatie is als een schip dat een koers uitzet en waarvan je – als bestuurder, directeur, medewerker- hoopt dat deze koers wordt aangehouden zodat je na x aantal dagen, maanden, jaren op je bestemming aankomt.

Maar mensen laten zich niet ‘zomaar’ sturen.

En we gaan er daarbij vaak al te gemakkelijk vanuit dat we ‘weten’ wat de bestemming is.

Wat IS je bestemming als organisatie? Je missie? Je visie? Wat IS je bestaansrecht als organisatie?

Wanneer je een bepaald product produceert zoals kleding, bouwmaterialen, boeken etcetera, dan is het niet zo moeilijk om je reden van bestaan uit te leggen.

Maar wat als je bestaansrecht een dienst is? Erop gericht om veranderingen te helpen realiseren in het sociaal weefsel dat onze maatschappij is? Oef, dan wordt het al een stuk lastiger om precies uit te leggen wat je doet. Zonder betuttelend over te komen, of paternalistisch, of betweterig.

Dan hebben we het vaak over complexe sociale veranderprocessen.  Complex omdat het over maatschappelijke dingen gaat, omdat de context continu verandert, omdat we de meeste zaken binnen die context niet binnen onze eigen controle hebben (wat ook niet moet). Omdat het over mensen gaat. Hun verleden. Hun toekomst.

Het is niet simpel om dan duidelijk te maken aan anderen wat je precies veranderd wil zien, laat staan dat alle medewerkers binnen je organisatie er hetzelfde over denken.

Kan jij, of je collega, of je baas, of je bestuurders precies formuleren aan welke veranderingen jouw organisatie wil en kan bijdragen in de maatschappij, zonder in vage, algemene, containerbegripachtige, wollige bewoordingen te vervallen die alles en tegelijk ook niets zeggen?

En weet je zeker of jouw strategie wel helemaal de juiste is om aan deze veranderingen bij te dragen?

Twijfel je hieraan? 

Dan is het tijd om even stil te staan bij wat je doet als organisatie.  Of hoe je het doet, als je missie wel duidelijk is maar je strategie misschien niet. Of als beiden wel duidelijk zijn, maar misschien net niet scherp genoeg geformuleerd.

Humanya heeft de tools in huis om je missie, je visie of je strategie zo concreet mogelijk te helpen formuleren. Op niveau van je organisatie, je projecten, je team, al dan niet samen met je belangrijkste stakeholders. We werken met de Theory of Change, Outcome Mapping, principes van Design Thinking, Scenariodenken en andere tools en concepten, op maat van jouw organisatie, op maat van jouw vraag en wat je precies wil bereiken met deze oefening. Een eerste gesprek helpt dit te verduidelijken.

Dat gesprek is volledig kosteloos en vrijblijvend. De toekomst van je organisatie is dit niet. Maak er dan ook gebruik van. 

Fijne werkweek iedereen