8 maart Internationale Dag van de Vrouw

08.03.2024 [Nieuws]

Vandaag is het internationale vrouwendag. Vrouwen vormen bijna de helft van de wereldbevolking. Het is een dag om nog eens te laten zien dat hoewel vrouwen bijna de helft van de wereldbevolking uitmaken, vrouwen in een groot aantal landen nog steeds minderwaardig worden behandeld ten opzichte van mannen. Dit uit zich soms heel zichtbaar, maar net zo vaak subtiel en onder de waterlijn.

Internationale vrouwendag 8 maart

Uit een onderzoek van de Wereldbank in 141 landen blijkt dat 103 landen nog steeds wettelijke verschillen opleggen op basis van geslacht. Laten we eens een belangrijk onderwerp als het klimaat nemen.  Vrouwen maken slechts 20 tot 25 procent uit van de beroepsbevolking in de moderne hernieuwbare energiesector. Er moet actie worden ondernomen om vrouwen in bèta/technische beroepen te ondersteunen, zodat vrouwen op dit groeiende gebied mee kunnen innoveren. 

Wereldwijd voeden vrouwelijke boeren de wereld (goed voor 40-80% van alle voedselproductie), maar ze bezitten minder dan 10% van het land. Vrouwen hebben ook minder toegang tot landbouwgoederen, inputs, ondersteuning en diensten dan mannen. Er is aantoonbaar bewijs dat als deze vrouwen dezelfde toegang tot productiemiddelen zouden hebben als mannen, ze de opbrengst van hun boerderijen met 20 tot 30 procent zouden kunnen verhogen. 

Veel van het werk van vrouwen thuis en buitenshuis wordt niet erkend, wat resulteert in 'tijdarmoede'. Tijdsarmoede' kan toenemen door de klimaatverandering, omdat het voor heel wat vrouwen moeilijker wordt en meer tijd kost om water, voedsel en brandstof om te koken en te verwarmen te bemachtigen. Dergelijke toegenomen lasten en verwachtingen verminderen het vermogen van vrouwen om deel te nemen aan mogelijkheden voor inkomensgenererende activiteiten of onderwijs. 

(bron: WECan International)

“i want to apologize to all the women

i have called pretty.

before i’ve called them intelligent or brave.

i am sorry i made it sound as though

something as simple as what you’re born with

is the most you have to be proud of

when your spirit has crushed mountains

from now on i will say things like, you are resilient

or, you are extraordinary.

not because i don’t think you’re pretty.

but because you are so much more than that”

'In the spirit of International women's day', by rupi kaur, milk and honey(@rupikaur_)