RE/SISTERS - A lens on gender and ecology

05.02.2024 [Nieuws]

FOMU presenteert "RE/SISTERS: A Lens on Gender and Ecology", een grote groepstentoonstelling die de relatie tussen gender en ecologie onderzoekt om de systemische verbanden tussen de onderdrukking van vrouwen en de achteruitgang van de planeet in kaart te brengen.

locatie NY State

Onze planeet en haar bewoners staan onder druk. Massale vervuiling, intensieve ontbossing en extractie maken ooit gezonde ecosystemen steeds kwetsbaarder. Harde grenzen verdelen de wereld en scheiden mensen van de natuur. RE/SISTERS illustreert de urgentie van de klimaatcrisis en gaat dieper. De kunstenaars in deze tentoonstelling laten je voelen hoe de uitbuiting van de aarde onlosmakelijk verbonden is met de systemische onderdrukking van vrouwen en minderheden. De tentoonstelling nodigt uit om na te denken over nieuwe visies voor de toekomst.

Meer info vind je hier