Appèl van de aarde

05.02.2024 [Nieuws]

Vorig jaar schreef verscheen het artikel ‘What would the trees tell us’ in het magazine AI (Appreciative Inquiry) Practitioner en in het magazine Oikos. Naar aanleiding hiervan waren twee wetenschappers Marc Craps (duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking, multipartijsamenwerking) en Styn Grieten (Duurzaamheid, organisatieontwikkeling) erg enthousiast geworden om deze vraag voor te leggen aan actie-onderzoekers tijdens een congres in Helsinki in januari '24.

Locatie Essen-Wildert

Mijn concullega Griet Bouwen, die geïnterviewd was voor het artikel, stelde aan deze wetenschappers voor om vóór het congres een try-out te doen. Centrale vraag: Hoe kunnen we in leven en werk het appèl van de aarde horen?  Het appel is een verwijzing naar het denken in relaties als primair. Waar betekenis ontstaat in het tussen, in de relatie... niet alsof de aarde roept of smeekt of zo, maar hoe het appel ontstaat in de ontmoeting, confrontatie, geraaktheid.

Griet bracht een vijftiental mensen bij elkaar, waaronder mezelf. Het was een rijke uitwisseling over hoe we ons als 'mens' verhouden tot 'natuur'.  De ‘oogst’ van deze workshop leverde welkome input voor Marc en Styn's workshop in januari aan wetenschappers in Helsinki.  

Ondertussen vond de workshop in Helsinki plaats. Er was veel interesse, de workshop was al snel volzet. Het is zo fijn dat steeds meer mensen willen denken en handelen vanuit een verbondenheid met en verantwoordelijkheid voor onze planeet, die ons leven geeft en ondersteunt. Het geeft ook de moed en richting om te blijven inzetten voor de relatie mens-aarde.

Klik hier om het artikel te kunnen lezen.