Binnenkort: een nieuw boek over EBOCD

02.07.2018 [Nieuws]

Een nieuw boek rond Evidence-Based Organisational Change & Development, geschreven door prof.B.Hamlin (UK) komt later uit dit jaar. Hoewel er reeds tig boeken rond verandermanagement en organisatieontwikkeling geschreven zijn, toch zijn er nog relatief weinig die authentieke cases en verhalen bevatten, geschreven vanuit het perspectief van de veranderaar of consultants betrokken bij veranderprocessen. Ik had de eer om vanuit mijn consultant-perspectief een case aan te leveren voor dit boek. Het gaat om een veranderproces dat ik in 2016 begeleidde binnen een overheidsinstelling in Honduras. Het boek wordt verwacht dit najaar.

De ontstaansgeschiedenis van dit voorgestelde EBOCD-boek is het resultaat van IGI Global, een grote uitgever in de Verenigde Staten, die Prof. Bob Hamlin uitnodigde om voort te bouwen op een EBOCD-gericht hoofdstuk dat hij had bijgedragen aan 'Bridging the Scholar-Practitioner Gap in Human Resources Development', een IGI Global Premier Reference Source-boek, uitgegeven door Claretha Hughes en Matthew W. Gosney, vorig jaar gepubliceerd (2017).


Ondanks de overvloed aan boeken over verandering en verandermanagement is er een aanzienlijke en opvallende lacune in het veld, met zeer weinig boeken die de authentieke en openhartige stemmen en verhalen van change-agents / OCD-beoefenaars laten horen, en nog minder van EBOCD-beoefenaars (Burnes, 2016*). Een zeldzaam voorbeeld is het boek Hamlin, Keep and Ash (2001) over "Organisational Change and Development: A reflective guide for managers, trainers and developers", uitgegeven door FT Prentice Hall. Van de 23 bijdragen aan dit boek waren er 19 OCD-practitioners waarvan er 17 uit het Verenigd Koninkrijk kwamen.

Het EBOCD boek dat dit najaar uitkomt is uitgebreider dan het vorige.  Het bevat, naast conceptuele hoofdstukken, concrete cases en verhalen die bijgedragen worden vanuit de VK, de USA en niet-Angelsaksiche landen.  Daardoor zal het boek een meer internationale inslag hebben dan het vorige.  Bijdragen zullen komen van 'business academics' die zich bezighouden met EBOCD-gerelateerde consultancyprojecten in klantorganisaties of ter ondersteuning van EBOCD-practitioners in organisaties, evenals van senior managers (leiders in veranderingsmanagement / change champions / change agents) in organisaties en van verschillende externe onafhankelijke OCD-gerelateerde management / executive coaching consultants. 

Ik had de eer om te mogen bijdragen met een case over een veranderproces binnen een overheidsinstelling in Honduras, waaraan ik als extern OCD consultant gedurende een klein half jaar heb meegewerkt in 2016.

De co-editors van het boek zijn: Prof Bob Hamlin, University of Wolverhampton (VK), Prof Andrea Ellinger, Universiteit van Texas in Tyler (VS), en Dr. Jenni Jones, University of Wolverhampton (VK).

Van zodra het boek uit is zullen we hierover berichten op de website.

*Referentie: Burnes, B., Randall, J (2016) Perspectieven op verandering: wat academici, consultants en managers echt denken over verandering