Claim the Climate - 2/12/2018

20.11.2018 [Nieuws]
www.claimtheclimate.be

3 jaar na de ondertekening van het Akkoord van Parijs, moeten de ronkende beloften nog steeds worden omgezet in daden. In België leidt een gebrek aan politieke wil en daadkracht er zelfs toe dat onze uitstoot sinds een paar jaar opnieuw stijgt!. We moeten dus een versnelling hoger!!

Op de eerste dag van de internationale klimaattop #COP24 roepen Klimaatcoalitie en Climate Express, samen met het brede publiek, onze Belgische politici op voor een ambitieuzer klimaatbeleid op globaal, Europees en nationaal niveau. Klimaatwetenschappers wijzen erop dat de klimaatopwarming maximaal mag oplopen tot 1,5°C (en liever minder) om de grootste rampen te vermijden. Reeds een groot aantal landen en organisaties eisen ongeziene maatregelen, zodat deze grens gerespecteerd kan worden. En dat via een sociaal rechtvaardige transitie, op maat van alle mensen, inbegrepen de werknemers uit bedreigde sectoren en bedrijven, de mensen uit het Zuiden, de vluchtelingen… Daarom deze oproep: we komen op straat voor klimaatrechtvaardigheid, in België en wereldwijd. (ref.www.claimtheclimate.be)