Ontwikkelingseducatie

Verschillende klanten

De ene organisatie noemt het ontwikkelingseducatie, een andere mondiale vorming, een derde werkt rond wereldburgerschapseducatie en een vierde heeft educatie voor duurzame ontwikkeling op de agenda staan. Hoewel er wel degelijk inhoudelijke verschillen zijn tussen deze benamingen, toch hebben ze iets gemeen: het gaat om verder leren kijken dan het eigen wereldje en de directe omgeving en hier ook iets mee leren doen om zo te kunnen komen tot een meer duurzame samenleving en maatschappij. Organisaties starten projecten of processen op in samenwerking met andere actoren, ontwikkelen leerprogramma's, documentatie, werkvormen en allerhande materialen om op verschillende manieren meer draagvlak en actiegerichtheid te creëren voor duurzame ontwikkeling.

Tijdens de afgelopen jaren hebben we een aantal initiatieven rond ontwikkelingseducatie, ondernomen door Belgische NGO's en andere verenigingen, kunnen evalueren op de relevantie ervan, hoe effectief ze zijn en of ze werkelijk een meerwaarde hadden voor degenen voor wie ze bedoeld waren.

Enkele voorbeelden*:

vb. Thematische Evaluatie Ontwikkelingseducatie, in opdracht van de Dienst Bijzondere Evaluatie (met HIVA als lead en in samenwerking met DRIS Consult) (2017-2018);

vb. Evaluatie van het Noordprogramma van Dierenartsen Zonder Grenzen (2016);

vb. Evaluatie van het Equity Noordprogramma van VVOB (2016);

vb. Evaluatie van de werking van Educaid.be (2015-2016);

vb. Midtermvaluatie van het Noordluik van G3W-M3M (2015)

Indien geïnteresseerd voor samenwerking rond dit thema: stuur een mailtje naar info@humanya.be, of door het contactformulier in te vullen achteraan de website.

Meer lezen:, zie ook volgende bronnen van informatie:

https://sustainabledevelopment.un.org

https://www.fdfa.be/nl/conceptnota-ontwikkelingssamenwerking-anno-2030

http://www.kleurbekennen.be/

https://www.lne.be/educatie-voor-duurzame-ontwikkeling

https://www.cultuurzaam.be/

* i.o.v.Camino Consult (2015-2017)


Ontwikkelingseducatie - Humanya