We starten een leertraject met maatwerkbedrijven

13.04.2020 [Duurzaam en inclusief leren]

Begin maart ontvingen we het goede nieuws dat Humanya een leertraject met financiële steun van SYNTRA Vlaanderen mag begeleiden. Het traject is op de eerste plaats gericht op Maatwerkbedrijven uit Antwerpen, Limburg en een deel van Vlaams-Brabant, en zal samen met UMPA (Unie Maatwerk Provincie Antwerpen) uitgevoerd worden. Wij kijken alvast heel erg uit naar de samenwerking.

Leren met en van elkaar

Via het leertraject leren de deelnemende maatwerkbedrijven hoe ze een krachtige en duurzame leercultuur kunnen ontwikkelen en leeractiviteiten structureel en duurzaam kunnen inbedden in de eigen organisatie als vaste waarde van de bedrijfscultuur. 

Tegelijk zal dit leertraject ook inspelen op het feit dat de werkvloer binnen bedrijven steeds diverser wordt.  In sommige maatwerkbedrijven werken meer dan 30 verschillende nationaliteiten. Dit is niet enkel een trend binnen de maatwerkbedrijven, ook de KMO’s waar maatwerkbedrijven mee samenwerken merken in toenemende mate dat de werkvloer er vandaag anders uit ziet dan pakweg enkele jaren geleden.  Dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee.  Het is bijvoorbeeld geen sinecure om veiligheidsinstructies in tien verschillende talen te vertalen, terwijl het toch belangrijk is dat iedereen veilig kan werken met machines op de werkvloer.

Via deze leeropportuniteit willen de deelnemende maatwerkbedrijven twee vliegen in één slag slaan, en een stap verder gaan dan 'enkel' werken aan een sterkere leercultuur. Leervaardigheid en adaptatie-en innovatievermogen zijn volgens de SCOPE-studies cruciale toekomstige competenties voor een succesvol bedrijf. Meer dan ooit zijn deze competenties op een moment als dit, in volle coronacrisis, cruciaal en kunnen ze het verschil maken tussen succes of bankroet.  Het is de ambitie dat deze leeropportuniteit er mede voor zal zorgen dat maatwerkbedrijven deze competenties verwerven of versterken om te komen tot meer succesvolle en inclusieve KMO’s dankzij een sterkere leercultuur. Om dit te bereiken, zal dit leertraject in nauwe samenwerking met UMPA (Unie Maatwerk Provincie Antwerpen) uitgevoerd worden.

In gans Vlaanderen zijn 67 maatwerkbedrijven actief, die ongeveer 20.000 mensen te werk stellen. De maatwerkbedrijven uit Antwerpen, Limburg en gedeeltelijk uit Vlaams-Brabant die rechtstreeks zullen deelnemen aan dit leertraject zijn met een twintigtal en stellen samen ongeveer 9.000 personen te werk.  

Maatwerkbedrijven zijn KMO’s, met die specifieke eigenschap dat ze mensen tewerkstellen die niet of moeilijk in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen. Maatwerkbedrijven moeten net zoals andere KMO’s rendabel zijn. Het zijn professionele bedrijven die hoogstaande producten afleveren. Ze voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. ISO, HACCP, BRC, EFQM,…het is slechts een greep uit de kwaliteitssystemen die de maatwerkbedrijven hanteren. Maatwerkbedrijven voeren gewoonlijk een deel van de productieprocessen uit voor andere KMO’s vb. verpakking van food en non food, montagewerk, laswerken,… en bieden dienstverlening aan op maat vb. groenzorg, cleaning, logistieke diensten,… Maatwerkbedrijven zijn actief in de meest uiteenlopende sectoren vb. drukwerk, farma, groenzorg, metaalbewerking, textielsector enzovoort.

De corona-pandemie verhinderde dat het SYNTRA- project zoals initieel voorzien kon starten begin april.  Ook de maatwerkbedrijven werden zwaar getroffen door de coronacrisis. Omdat werknemers vaak op een afstand van minder dan 1,5 meter van elkaar werken, dienden de MWB tijdelijk hun deuren te sluiten en technische werkloosheid in te roepen.  Ondertussen wordt er hard gewerkt om productieprocessen te hertekenen zodat mensen niet langer als nodig thuis dienen te blijven.  Alle veiligheidsmaatregelen in acht nemend wordt er stilaan weer gestart met werken.  

Een online planningsmeeting is voorzien begin mei om de eerste stappen van het leertraject voor te bereiden. 

Het project loopt tot maart 2021 (oorspronkelijk tot eind 2020 maar wegens de corona-epidemie werd de einddatum verlengd). Updates zullen hier regelmatig worden gepost.