Blogberichten

02.01.2019 [Beste wensen voor 2019]

Beste wensen voor 2019!

Als ik iets mag wensen voor 2019, dan graag meer mildheid, en menselijkheid, in alle vormen en kleuren, in beslissingen die genomen worden, in gebaren en daden naar anderen toe, niet alleen binnen de kleine kring van familie en vrienden, maar ook daarbuiten, in woorden anoniem op sociale media of rechtstreeks tegen elkaar, in emoties naast de rede, en vooral in alles wat we doen, elke dag opnieuw.