Advies

Advies
Advies doet wat procesbegeleiding niet doet. Bij advies gaat het om de expertise die in een organisatie wordt binnengebracht, om een antwoord te zoeken op een concreet probleem of vraagstuk. Er bestaan ook ‘zachtere’ adviesvormen, nl. procesbegeleiding waar het af en toe toch nuttig kan zijn om met (anonieme) voorbeelden van buitenaf te komen ter vergelijking, of wanneer de klant zelf een antwoord op een vraag bedenkt of zelf zaken uitwerkt, en dan verwacht dat we er feedback op geven, als een soort extern expertise-klankbord.

Een voorbeeld

"Een NGO was twee jaar geleden bezig met het uitschrijven van een programma voor subsidies. Daaraan gekoppeld diende ook de strategie herzien te worden, inclusief een ‘verandertheorie’ en een ‘logisch kader’ om de voortgang van resultaten te kunnen opvolgen. We hadden reeds eerder een kleine opdracht voor de organisatie gedaan, dus we kenden elkaar al enigszins.  Dit keer spraken we af dat Humanya feedback zou geven op de documenten die de strategie uiteen zou zetten (inclusief logisch kader en verandertheorie), en dit via Skype. Dit bleek een effectieve en efficiënte manier van werken: we kenden elkaar reeds dus het was niet raar om langere gesprekken via Skype te voeren. Bovendien was het een efficiënte manier van werken omdat er geen verplaatsingen en bijhorende onkosten moesten worden gedaan. 

Gedurende een periode van enkele maanden spraken we om de paar weken af om te Skypen, waar we de voortgang van de te ontwikkelen strategie zouden bespreken. De directie stuurde op voorhand telkens een aantal documenten door, en we hadden dan een Skype-sessie van een uur of twee. De directie verwerkte mijn aanbevelingen en feedback in haar werkbijeenkomsten met de staf. Het programma werd later goedgekeurd voor subsidiëring, en de klant was heel tevreden met onze input en feedback".

work_from_distance
talking_from_a_distance
skype picto
work_from_a_distance

Nog een voorbeeld: 

"Voor een semi-publieke instelling, in opdracht van UNDP, voerden we een assessment uit van hun HR-processen waaronder vorming, recrutering, evaluatie, en het ganse salarisbeleid. De klant verwachtte op basis van de doorlichting concrete aanbevelingen, maar ook dat we deze aanbevelingen al zover mogelijk zouden uitwerken voor het afronden van de opdracht.  Gedurende de assessment betrokken we alle leidinggevenden (zo’n 60-tal) en een groot aantal medewerkers. Bij de uitwerking van de aanbevelingen werkten we de ganse tijd nauw samen met de HR-dienst, zodat tijdens het assessment-proces al zoveel mogelijk draagvlak voor de aanbevelingen zou ontstaan. De raad van bestuur keurde het eindrapport goed inclusief het voorstel voor een hervorming aan het salarisbeleid, waardoor de laagste lonen een flink stuk opgetrokken konden worden". 
teamwerk