Procesbegeleiding

Let's Go!!

Soms is het antwoord op een vraag niet in een of twee werksessies te vatten, maar gaat dit gepaard met een wat langer proces waarbij meerdere mensen uit de klantorganisatie betrokken worden, of zelfs actoren buiten de organisatie. 

Tijdens een procesbegeleiding nemen we de rol van facilitator op, wat betekent dat we voorstellen doen of samen nadenken over hoe een traject er kan uitzien, en over welke werkvormen er tijdens welke bijeenkomsten kunnen gebruikt worden. Dit voorstel is nooit dwingend, kan bijgeschaafd worden, en wordt pas uitgevoerd als de klant het licht op groen zet. 

De bijeenkomsten worden door Humanya begeleid, maar de klant heeft tijdens een begeleiding altijd de regie in handen: wil ze een bepaalde werkvorm anders inzetten of een andere werkvorm, dan kan dat wanneer dat past bij de inhoud van de bijeenkomst. De inhoud wordt volledig bepaald door de klant, tenzij ze wil dat we ook inhoudelijk een inbreng doe. In dat geval wordt procesbegeleiding met advies gecombineerd (zie verder onder advies).

Een voorbeeld: 

"Twee organisaties die de intentie hadden om operationeel te gaan samenwerken (met het oog op een eventuele fusie later), stelden Humanya de vraag om de eerste stappen van dit proces te begeleiden. Na een gesprek met beide organisaties werd er een begeleidingsplan opgesteld. Enkele werksessies met de directies en voorzitters van de raden van bestuur dienden meer duidelijkheid te brengen in elkaars sterkten en zwakten, zowel intern als extern. Op basis daarvan werd een gezamenlijke SWOT gemaakt. 

Verder werd de tijd genomen om elkaars strategie beter te leren kennen. Met al deze input visualiseerden we hoe een gezamenlijke operationele samenwerking eruit zou kunnen zien, en werd er een ideale, gezamenlijke organisatiestructuur uitgetekend. De laatste stap was het opstellen van een plan om de operationele samenwerking verder te concretiseren, inclusief de stappen die nodig zijn om tot een fusie te komen."